Rotselaar rondt drie belangrijke vernieuwingsprojecten af

De vernieuwde Nieuwebaan in Werchter.

In Rotselaar naderen drie belangrijke vernieuwingsprojecten hun einde: de vernieuwing van Rotselaar-Centrum, de Nieuwebaan en de as Hellichtstraat, Vakenstraat, Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat. De komende dagen worden de projecten opengesteld voor doorgaand verkeer. Een belangrijke stap voor de Rotselaarse mobiliteit en duurzaamheid.

Drie Rotselaarse vernieuwingsprojecten zijn klaar. Het gaat daarbij om drie grote projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Rotselaarse mobiliteit.

De komende dagen worden de projecten opengesteld voor doorgaand verkeer. Vrijdagavond 28 juni opent de Nieuwebaan in Werchter. Zaterdag 29 juni openen de straten van Rotselaar-Centrum. En in de loop van volgende week gaat ook de volledige as Hellichtstraat, Vakenstraat, Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat open voor doorgaand verkeer.

De realisatie en het openstellen van deze drie belangrijke projecten, is een belangrijk moment. Deze vernieuwingsprojecten zijn de sleutel om Rotselaar klaar te maken voor de toekomst. Een gemeente die investeert in comfortabele wegen, nieuwe riolering en veilige fietspaden. Daar plukt iedereen nu de vruchten van. Zo verbetert Rotselaar haar fietspaden en verhoogt ze de rioleringsgraad, waarbij het afvalwater eerst wordt gezuiverd vooraleer het in de rivieren terecht komt. Eerder dit jaar werd ook het vernieuwingsproject in de Eektstraat in Wezemaal opengesteld.

Nieuwebaan

De Nieuwebaan in Werchter heeft nu een gescheiden riolering, een vernieuwde rijweg en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter. Vanaf Hoogland tot de kruising met Demerbroek ligt er nu een voetpad. Er is ook een volledig vernieuwde bushalte op de Nieuwebaan aan het Hoppinpunt aan de rotonde.

De vernieuwing van de Nieuwebaan zorgt voor een kwalitatieve verbetering van een belangrijke doorgangsweg. Door de doorstroming er te bevorderen, krijgt de Nieuwebaan nog meer de functie van ringweg. Op die manier ontlast de Nieuwebaan het centrum van Werchter van doorgaand verkeer. Het project verliep snel en volgens planning.

Op vrijdagavond 28 juni wordt de Nieuwebaan opengesteld voor doorgaand verkeer. Vanaf zaterdag 29 juni stoppen de bussen van De Lijn weer aan de vernieuwde halte op de Nieuwebaan.

In augustus sluit de aannemer de nieuwe riolering nog aan op het kruispunt van Hoekje. Daarvoor wordt Hoekje aan het kruispunt met de Nieuwebaan afgesloten gedurende enkele weken in augustus. De Nieuwebaan blijft daarbij steeds open. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om de nodige herstellingswerken uit te voeren in de Sint-Jansstraat. De straat wordt in augustus op een aantal plaatsen weer kwalitatief opgeknapt.

Rotselaar-Centrum

In de Kapelstraat, de Pastorijstraat, de Groenstraat en de Parkstraat is het vernieuwingsproject klaar. Op zaterdag 29 juni worden de straten van Rotselaar-Centrum opengesteld voor doorgaand verkeer.

Rotselaar-Centrum kreeg een gescheiden riolering en een nieuwe weginrichting. Het afvalwater van alle woningen wordt nu eerst verzameld en gezuiverd voor het in de waterlopen terecht komt. De openbare verlichting in de volledige projectzone werd vervangen door nieuwe ledverlichting.

Door de straten en voetpaden te vernieuwen, wordt de snelheid van gemotoriseerd verkeer aangepast. In de Groenstraat, Pastorijstraat en Parkstraat kreeg de straat een woonerfinrichting. De vernieuwing kwam er om de leefbaarheid in het dorpscentrum te verbeteren. Het verhoogt ook de toegankelijkheid en veiligheid van GBS ‘de Straal’, Huis van het Kind, de buitenschoolse kinderopvang, het wijkkantoor van de politie, de parochiezaal en het gemeentehuis.

As Hellichtstraat, Vakenstraat, Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat

De volledige vernieuwing van de Vakenstraat, Steenweg op Gelrode, Vijverstraat, Zallakenstraat en Demerstraat wordt momenteel gefinaliseerd. In de loop van volgende week wordt de hele verkeersas opengesteld voor doorgaand verkeer.

De openstelling van deze cruciale verkeersas zorgt voor een enorme verbetering van de Rotselaarse mobiliteit. Over de hele lengte zorgt de vernieuwing voor een weginrichting die de vlotte doorstroming van verkeer combineert met een kwalitatieve en leefbare buurt.

De eerste fase van dit project in de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (tot Beukenlaan) liep vertraging op door het faillissement van hoofdaannemer Superbeton. Na een juridische procedure is het project definitief afgerond door een nieuwe aannemer.

De tweede fase van het project in de Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat verliep snel en volgens de planning. Deze fase wordt momenteel definitief afgewerkt. De volledige straat kreeg een gescheiden riolering en een nieuwe verkeersveilige en fietscomfortabele weginrichting. De straten en fietspaden werden ondertussen ook al geasfalteerd. Begin volgende week worden nog de wegmarkeringen en signalisatie aangebracht, waarna de straat definitief wordt opengesteld voor alle doorgaand verkeer. De aannemer zorgt daarna nog voor de laatste afwerkingen met de hulp van een mobiele werf, waar auto's en fietsers langs kunnen met behulp van een voorrangsregeling.

Ook de Hellichtstraat kreeg vernieuwde fietspaden, structurele wegversmallingen en een trajectcontrole. Aanpassingen die de snelheid van het verkeer ten goede komen en de leefbaarheid van de buurt er verhogen.

Dijlebrug

De vernieuwing van de Dijlebrug op de Provinciebaan is al ver gevorderd en zal eind augustus klaar zijn. Volgende week, naar aanleiding van de festivals in Werchter, mogen de fietsers en voetgangers de nieuwe Dijlebrug al in primeur testen. Van dinsdagochtend 2 juli om 8 uur tot en met maandagmiddag 8 juli 12 uur wordt de brug tijdelijk opengesteld voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.

Nadien zal de aannemer de heropbouw afronden. In augustus krijgt ook de Provinciebaan, tussen de Dijlebrug en het kruispunt met de Haachtsesteenweg, een toplaag asfalt. De Provinciebaan