Rotselaar pakt sluikstort aan met sluikstortcamera’s

Glasbollen van Ecowerf.

Sluikstorten aan glasbollen of op andere openbare plaatsen veroorzaken niet alleen ergernis bij veel inwoners. Sluikstort verstoort het nette straatbeeld en het opruimen ervan kost de gemeenschap ook nog eens handenvol geld. Daarom zet Rotselaar samen met afvalintercommunale EcoWerf in op het aanpakken van sluikstorters door de inzet van sluikstortcamera’s.

Op verschillende plaatsen in onze waar er regelmatig gesluikstort wordt, staat gedurende een bepaalde periode een sluikstortcamera. EcoWerf plaatst in overleg met de gemeente de camera, bekijkt de beelden, maakt de bestuurlijke verslagen op en zorgt voor identificatie van de sluikstorter. Er wordt dan op basis van de verslagen een GAS-boete tot 350 euro uitgeschreven.

De afgelopen maanden stond een sluikstortcamera opgesteld aan locaties die gevoelig zijn voor sluikstort, zoals glasbolsites en aan de kledingcontainers. 42 overtreders werden al betrapt op sluikstorten. Voor hen werd er een bestuurlijk verslag opgesteld en zij ontvangen een administratieve sanctie tot 350 euro.

Ook kosten voor opruimen doorgerekend

Door het politiereglement met betrekking tot het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van de gemeente Rotselaar, kunnen ook de kosten voor het opruimen van sluikstort verhaald worden op de overtreder. Deze boete komt bovenop de GAS-boete voor het sluikstorten zelf.

Om sluikstorten tegen te gaan, is het naast beboeten ook belangrijk om te sensibiliseren. Jaarlijks organiseert de gemeente Rotselaar een grote lenteschoonmaakactie in maart. Inwoners werken dan met het gezin, vereniging, buurtcomité of groepje vrienden mee aan een propere buurt. Het is een verbindende actie die heel zichtbaar is in het straatbeeld.

Veel afvalsoorten kun je gratis aanbieden op het recyclagepark (elektro, kga, kurk, matrassen, papier en karton) of in een ander inzamelpunt (lampen, elektrische toestellen, batterijen). Rotselaar telt zelfs twee recyclageparken, in Rotselaar en Werchter. Om sluikstorten te ontmoedigen zet de gemeente Rotselaar ook in op ondergrondse sorteerstraten. Recent werden zo'n installaties geplaatst in de Bergstraat aan site Zilverwit, het woonerf van de Eektstraat en op het Max Havelaarplein.