Rotselaar lanceert participatietraject 'Maak je buurt mee'

Visual project 'Maak je buurt mee'.

Hoe ziet Rotselaar eruit in 2031? Met het participatietraject ‘Maak je buurt mee’ gaan we op zoek naar het antwoord. En jij kunt daarmee helpen. Deel je ideeën over de toekomst van onze gemeente en stem op de ideeën van anderen. Het eindresultaat wordt in mei overhandigd aan de gemeenteraad.

Openbare verlichting verledden, meer opties voor autodelen, een wegtunnel of brug aan Wezemaal-Station en een drijvend platform op ‘de Plas’. Het zijn alle­maal ideeën van inwoners die onder­tussen realiteit zijn of waar hard aan gewerkt wordt.

Dat is ook het geval voor bijvoorbeeld het idee over een studeerruimte voor studenten. Met dat idee ging de gemeente vervolgens aan de slag. De Rotselaarse studenten kunnen nu als ze dat willen tijdens de blok- en examenperiode gebruik maken van een studeerruimte die de gemeente ter beschikking stelt.

Rotselaar in 2031

De keuze om de ideeën voor het Rotselaar voor de toekomst vanuit de inwoners te laten komen, is geen toeval. Er is niemand die onze gemeente beter kent dan de inwoners zelf. Inwoners weten wat Rotselaar nog beter zou maken, welke plekjes nog leuker ingericht kunnen worden, wat de noden nog zijn of wat ze in de toekomst in Rotselaar willen doen. Met het participatietraject ‘Maak je buurt mee’ willen de gemeente hen betrekken en laten nadenken over de toekomst van Rotselaar.

Van 15 maart tot en met 14 april kunnen inwoners deelnemen aan de ideeënfase van ‘Maak je buurt mee’. Daarin delen inwoners ideeën voor het Rotselaar van de toekomst. De ideeën worden daarbij aan een aantal voorwaarden afgetoetst: zo zoekt de gemeente haalbare ideeën waarvan veel inwoners beter worden. De ideeën zijn gemotiveerd, positief en zo concreet mogelijk geformuleerd.

Inwoners kunnen hun idee indienen via het platform maakjebuurtmee.rotselaar.be of op papier met een vermelding van hun naam en idee. Dat papier kunnen inwoners bussen in de brievenbus van het gemeentehuis in Rotselaar, de brievenbus van het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn in Wezemaal, de speciale brievenbus aan het Lokaal Dienstencentrum in Werchter of de speciale brievenbus aan de academie in Heikant.

Stemronde

De ideeën uit de eerste ronde worden afgetoetst aan de voorwaarden en vanaf 16 april tot en met 12 mei kunnen inwoners stemmen op alle weerhouden ideeën. Inwoners hebben vijf stemmen om te verdelen over hun favoriete ideeën.

Ze kunnen stemmen via het platform maakjebuurtmee.rotselaar.be of op papier met een vermelding van hun naam en de vijf ideeën waarop ze stemmen. Dat papier kunnen inwoners bussen in de brievenbus van het gemeentehuis in Rotselaar, de brievenbus van het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn in Wezemaal, de speciale brievenbus aan het Lokaal Dienstencentrum in Werchter of de speciale brievenbus aan de academie in Heikant.

Gemeenteraad

De twintig populairste ideeën worden samengebracht in een document, met de overige ideeën als bijlage. Dat document wordt op 28 mei overhandigd aan de gemeenteraad en zal vanaf 29 mei ook voor alle inwoners beschikbaar zijn.

Op de gemeenteraad wordt het document met wat er leeft in Rotselaar overhandigd aan de verschillende fracties. De politieke fracties kunnen het document gebruiken in hun verkiezingstraject en het document dient ook voor de voorbereiding voor het nieuwe gemeentelijke beleidsplan.