Rioleringswerken Vlasselaar

De Molenbaan, Steenweg op Nieuwrode, Kareelovenstraat, Groddestraat, Benedenstraat en Bergzichtstraat krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Met het project wil Aquafin het huishoudelijk afvalwater van de woningen in Vlasselaar in een aparte leiding verzamelen en afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar. Het regenwater blijft zoveel mogelijk ter plaatse.

Start van de werken

Momenteel loopt er een omgevingsaanvraag. Daarna kan de aanbesteding gebeuren. De uitvoering van de werken zijn ten vroegste voorzien voor zomer 2024.

Infomoment

Op 24 augustus 2022 werd er een infoavond georganiseerd voor de betrokken inwoners, waarbij alle betrokken partijen vragen hebben beantwoord. De presentatie van die avond, vind je als bijlage onderaan deze pagina. Van zodra de aannemer gekend is, wordt er een nieuw infomoment gepland om o.a. de fasering van de uitvoering in detail toe te lichten.