Retributiereglement voor administratieve en aanmaningskosten

Wat?

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor de administratie- en aanmaningskosten voor het verzenden van betalingsherinneringen, zowel bij openstaande fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijk administratieve sancties.

De administratie- en aanmaningskosten worden toegevoegd aan de openstaande schuldvordering. Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de administratie- en aanmaningskosten aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande schuldvordering (hoofdsom).

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande schuldvordering.

Hoe vastgesteld?

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  1. voor de verzending van het aanslagbiljet, de schuldvordering, de GAS-boete, ...: gratis.
  2. voor de opmaak en verzending van een eerste aanmaning (niet-aangetekend verstuurd): gratis.
  3. voor de opmaak en verzending van een tweede aanmaning (aangetekend verstuurde), deze retributie is onmiddellijk opeisbaar met dezelfde vervaldatum als de hoofdsom: 20 euro.
  4. voor de betekening van een dwangbevel: de kosten van de gerechtsdeurwaarder.