Regenval leidt tot hoge waterstand in Rotselaar

Er is de afgelopen periode veel regen gevallen in Rotselaar. Ook vanavond en vannacht voorspelt het KMI neerslag. De gemeentelijke diensten, de waterloopbeheerders en de brandweer Hulpverleningszone Oost-Brabant volgen de situatie samen op de voet op en zijn voorbereid om maatregelen te nemen.

Door de vele neerslag van de voorbije dagen staat het waterpeil in de beken en rivieren hoog. De situatie van de Winge, de Laak en de Losting schuurt aan tegen het alarmpeil, maar is momenteel onder controle. Het waterpeil van de waterlopen wordt nauwgezet opgevolgd.

De laatste stand van zaken over de waterpeilen kun je volgen op de website www.waterinfo.be.

De gemeente Rotselaar volgt de situatie nauwgezet op en de gemeentelijke diensten staan in direct contact met de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en de centrale 1722.

In de magazijnen van de Technische Uitvoering is een voorraad van 3000 zandzakjes beschikbaar, die ingezet kunnen worden waar nodig. De afgelopen dagen werden er door de gemeentelijke diensten preventief al zandzakjes afgeleverd op verschillende locaties.

De meetpunten van de waterlopen worden ook nu continu opgevolgd. Die meetpunten geven een goed zicht op de situatie ter plaatse. De impact op de waterlopen bij regenval wordt gemonitord en permanent geëvalueerd door de hydrologen van de VMM en de diensten van het KMI.

Hulp bij wateroverlast

Heb je bijstand nodig bij wateroverlast, dan kun je dit melden via het digitale loket www.1722.be of het telefoonnummer 1722. De centrale 1722 is actief en coördineert alle binnengekomen meldingen naar de gemeentelijke en andere overheidsdiensten.

Bij levensbedreigende situaties bel je de noodcentrale 112. Om de noodcentrale te ontlasten, is het nummer 1722 actief, waar je terecht kunt voor bijstand bij wateroverlast. Het e-loket www.1722.be (permanent bereikbaar) handelt de aanvraag op dezelfde wijze af als een oproep naar het nummer 1722, maar dan digitaal.