Politiereglement Rotselaar

Het politiereglement verduidelijkt wat wel of niet kan op het gemeentelijke grondgebied en het openbaar domein. Het geeft bovendien aan voor welke activiteiten je een vergunning kunt vragen.

Het uniform politiereglement werd opgemaakt door de politie en de burgemeesters van de BRT-zone (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) en geldt in de drie gemeenten. Bij de opmaak werden de jeugd- en milieuraden betrokken.

Dit reglement voorziet de mogelijkheid om inbreuken effectief te bestraffen met een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Bij minderjarigen zal er eerst een traject van ouderbetrokkenheid, bemiddeling of schadeherstel worden gevolgd vooraleer een GAS-boete kan worden uitgeschreven.

In een notendop

  • Respecteren van de zondagsrust, veiligheid en nachtrust van onze inwoners.
  • Geen gras maaien op zon- en feestdagen.
  • Honden aan de leiband.
  • Geen hondenpoep op de stoep.
  • Vuurwerk verboden zonder vergunning.
  • Je stoep sneeuw- en ijsvrij houden is een burgerplicht.
  • Respect voor de kerkhoven.
  • Speelbossen, parken en recreatieterreinen niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang.
  • ...

Lees het volledig politiereglement

De gemaakte afspraken zijn in eerste plaats bedoeld om preventief te werken en inwoners een duidelijk antwoord te geven op hun vragen.

Bijzondere politieverordening - GAS5 voor beperkte snelheidsovertredingen

Voor het innen van gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen werd een bijzondere politieverordening goedgekeurd. De bijzondere verordening bevat onder andere de voorwaarden voor een GAS5-beboeting en de administratieve procedure.

Lees de bijzondere politieverordening GAS5