Openbare onderzoeken ruimtelijke trajecten

De gemeente Rotselaar voert voor haar grondgebied twee openbare onderzoeken rond de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonzonering en de verordening Woonzonering.

Het doel is om de uitdagingen in de woongebieden van onze gemeente aan te pakken en een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren rond de versterking van de kernen en de vrijwaring van de open ruimte.

Het openbaar onderzoek voor het ontwerp van het RUP Woonzonering loopt van 5 februari 2024 t.e.m. 5 april 2024. Het openbaar onderzoek voor het ontwerp van de verordening woonzonering loopt van 6 maart 2024 t.e.m. 5 april 2024.

Raadplegen

Voor de openbare onderzoeken is er op 19 maart 2024 tussen 14 en 21 uur een publieke en participatieve infomarkt in het zwempaviljoen aan ‘de Plas’, Vakenstraat 18 in Rotselaar.

Tijdens de periode van de openbare onderzoeken kun je de nota’s digitaal raadplegen via deze webpagina of inkijken in het gemeentehuis door een afspraak te maken bij de dienst Omgeving via deze afsprakenlink of 016 61 63 11.

Reageer

Reacties of bezwaren kun je tijdens de periode van het openbaar onderzoek en uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek indienen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen. Dat kan:

  • per post aan de gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, Rotselaar.
  • per brief tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het administratief centrum, Provinciebaan 20, Rotselaar.
  • per e-mail naar omgeving@rotselaar.be.