Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Financiën

Wat?

De onroerende voorheffing is een belasting die in België geheven wordt op onroerende eigendommen. Zij wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen, een vaste raming van de huurwaarde zoals die door de diensten van het kadaster wordt bepaald.

Het basistarief van de onroerende voorheffing wordt vastgelegd door de gewesten. Het Vlaams Gewest int 3,97 % op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. Aan deze hoofdsom voegen de gemeenten en provincies hun eigen heffingen toe. Dat zijn de ‘opcentiemen’. Een opcentiem is een toeslag van één procent op een bepaald tarief.

In Vlaanderen wordt de onroerende voorheffing in haar geheel geïnd door de Vlaamse Belastingdienst, die aan de gemeenten en provincies hun deel doorstort.

Bedrag

De gemeente Rotselaar heft momenteel 913,10 opcentiemen of 9,131 keer het basistarief dat het Vlaamse Gewest hanteert.