Onderhoudswerken en fietspaden

Naast ingrijpende wegenwerken, is het onderhouden en verbeteren van uitgeruste en verkeersveilige wegen, fietspaden, voetpaden en trage wegen van groot belang. Vernieuwings-, asfalterings- en onderhoudswerken zorgen ervoor dat de bestaande weginfrastructuur een veilige en comfortabele verplaatsing oplevert.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle onderhoudswerken aan het wegennet en alle informatie over de aanleg en uitbreiding van fietspaden, voetpaden en trage wegen.

Onderhoudswerken

De gemeente Rotselaar hecht veel belang aan het onderhoud van haar wegen. Dit voor het comfort van alle weggebruikers en in het bijzonder voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. De firma Hoogmartens Wegenbouw nv zal daarom, in opdracht van de gemeente Rotselaar, asfalteringswerken en onderhouds- en aanpassingswerkzaamheden uitvoeren in onze gemeente en dit in de periode van 5 augustus tot en met 30 september 2024.

In volgende straten wordt de bestaande asfaltverharding afgefreesd en wordt er een nieuwe toplaag asfalt aangelegd:

 • Grensstraat
 • Sparrenstraat, deel tussen de Kerkhofstraat en Steenweg op Wezemaal
 • Sint Cecilialaan
 • Sint Antoniusstraat, tussen Vrouwenparklaan en Sint Cecilialaan
 • Vrouwenparklaan, tussen onverhard deel en Sint Cecilialaan
 • Vrouwenparklaan, tussen onverhard deel en Drielindenstraat
 • Hamstraat
 • Processieweg
 • Grotestraat, tussen Tremelobaan en Kleinstraat
 • Steenweg op Betekom
 • Kloosterbroekpad
 • Regastraat, deel aan schooluitgang
 • Stationsstraat, parkeervakken aan bushalte Rotselaar Dorp
 • Parking vrijetijdscentrum De Mena
 • Galgenstraat, kruispunt met Aarschotsesteenweg. Hier wordt de aansluiting in kasseiverharding vervangen door een asfaltverharding. Aannemer Emeric D’Hollander zal in de Galgenstraat in augustus ook herstellingen uitvoeren aan het asfalt en de grasdallen vervangen door een greppel.
 • Valleilaan, de bestaande oude goten worden vervangen door nieuwe goten en de rijweg krijgt een nieuwe asfaltverharding

Verder worden nog volgende kleine herstellings- en aanpassingswerken uitgevoerd:

 • Catharinalaan, aanpassingen aan een aantal straatkolken
 • Hogeweg, plaatselijke herstelwerken aan de betonverharding
 • Varentstraat, plaatselijke herstelwerken aan de betonverharding
 • Beninksstraat, brug over E314, aanbrengen van een aangepaste toplaag op het fietspad

Meer details over de werken, zoals de startdatum en eventuele hinder, zullen door de aannemer tijdig aan de bewoners bezorgd worden. Met deze vernieuwing zorgen we voor een vlotte mobiliteit en comfort voor alle weggebruikers. Zo zijn onze wegen klaar voor de toekomst.