Nieuwebaan

Update: 2 juli 2024

Actueel

Nieuwebaan

De vernieuwing van de Nieuwebaan is afgerond en de rijweg werd op vrijdagavond 28 juni definitief opengesteld voor doorgaand verkeer.

Hoekje en Sint-Jansstraat

In augustus sluit de aannemer de nieuwe riolering nog aan op het kruispunt van Hoekje. Daarvoor wordt Hoekje aan het kruispunt met de Nieuwebaan afgesloten gedurende enkele weken in augustus. De Nieuwebaan blijft wel open. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers kunnen omrijden via de vernieuwde Nieuwebaan. Ook de fietsverbinding van de Walstraat naar de Nieuwebaan blijft nog een tijdje afgesloten voor fietsverkeer.

De signalisatie wordt geplaatst op maandag 5 augustus en daarna worden de voorbereidende en eigenlijke rioleringswerken uitgevoerd. Eind augustus legt de aannemer nieuw asfalt vanaf de Nieuwebaan tot aan de kasseien aan het Lokaal Dienstencentrum. Daarna worden de markeringen aangebracht om het project af te ronden voor eind augustus.

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de nodige herstellingswerken uit te voeren in de Sint-Jansstraat. De straat wordt op een aantal plaatsen weer kwalitatief opgeknapt. Door de herstellingswerken uit te voeren op het moment dat Hoekje afgesloten is, blijft de impact beperkter.

Project(zone)

Op de Nieuwebaan in Werchter zijn riolerings- en wegenwerken.

  • De rijbaan krijgt een nieuwe laag asfalt.
  • Het fietspad aan de kant van de huizen wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter.
  • Het fietspad aan de kant van de Demer wordt groene berm. Vanaf Hoogland tot de kruising met Demerbroek komt er een voetpad.
  • De straat krijgt een stelsel van gescheiden riolering.

De Nieuwebaan is afgesloten van Hoekje tot aan de rotonde. Het stuk van de Nieuwebaan tussen Werchter-Brug en Hoekje is in beide richtingen open voor verkeer, net als de rotonde. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2024.

Door de riolerings- en wegenwerken op de Nieuwebaan te combineren met het afsluiten van de Dijlebrug op de Provinciebaan zal er minder doorgaand verkeer zijn in Werchter-Centrum en zal de verkeershinder beperkter blijven, dan wanneer de werken apart zouden uitgevoerd worden.

Hoe kun je rijden?

  • De route Sint-Jansstraat, Hoekje, Werchter-Brug en rotonde blijft open voor lokaal verkeer. Het deel Nieuwebaan tussen Hoekje en het kruispunt Werchter-Brug zit niet in de werfzone, net als de rotonde. In het begin van de werken is hinder op het kruispunt van Hoekje met de Nieuwebaan wel mogelijk.
  • Bovenlokaal verkeer wordt geweerd uit Werchter-Centrum en voor vrachtverkeer +3,5 ton geldt er een verbod, uitgezonderd voor plaatselijk vrachtverkeer. Er is ruim vooraf signalisatie om een alternatieve route te nemen via Tremelo en Haacht.
  • Bewoners van Hoogland kunnen rijden via de verbindingswegen met de Hogeweg.

Om de verkeersimpact op de Sint-Jansstraat te beperken, zijn er een aantal maatregelen van kracht. Eerst en vooral blijft de Sint-Jansstraat een fietsstraat. Je mag er maximaal 30 km/u en gemotoriseerd verkeer mag er fietsers niet inhalen.

Om die regels te handhaven en de veiligheid te garanderen, is er aangepaste signalisatie voorzien en vraagt de gemeente aan de politie om regelmatig te controleren. Er werd dit jaar ook een trajectcontrole geactiveerd om de snelheid permanent te handhaven. Om de doorstroming van onder andere De Lijn te garanderen zonder conflictsituaties neemt de gemeente tijdelijk parkeervakken weg die op de rijbaan van de Sint-Jansstraat gelegen zijn.

Hoe fiets je?

Je kunt fietsen door heel Werchter-Centrum. Alleen de werfzone op de Nieuwebaan is niet toegankelijk met de fiets. Om vanuit Hoogland het centrum te bereiken, rijd je om via de verbindingswegen met de Hogeweg.

Hoe rijdt de bus?

De bushaltes Werchter ‘Hoekje’ en Werchter ‘Tremelobaan’ blijven in gebruik door De Lijn, alleen de route wordt aangepast. Voor de betrokken buslijnen 333, 500 en nachtbus N7 worden dus geen haltes afgeschaft. De bus volgt een omleiding vanop de Nieuwebaan via Hoekje en de Sint-Jansstraat naar de rotonde en omgekeerd. Bekijk hier de omleidingsroute.

Buslijn 333 is tijdelijk ingekort tot Leuven-Station. Daar kun je gemakkelijk overstappen om naar Leuven-Centrum en Gasthuisberg te gaan. Lees meer.

Waarom deze werken aan de Nieuwebaan?

Het nieuwe stelsel van gescheiden riolering zorgt ervoor dat het regen- afvalwater afzonderlijk wordt opgevangen. Na uitvoering van het volledige project zal het afvalwater van alle woningen verzameld en gezuiverd worden vooraleer het naar de waterlopen wordt geleid. Dankzij dit project zal de waterkwaliteit van onze rivieren en waterlopen sterk verbeteren, wat ons leefmilieu rechtstreeks ten goede komt.

Het comfortabele dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter komt aan de kant van de woningen. De optie om een dubbel- of enkelrichtingsfietspad aan de kant van de Demer te voorzien, werd uitgebreid onderzocht. Die opties werden niet weerhouden omdat de natuurzone aan de kant van de Demer niet geïmpacteerd mag worden. Bovendien zou de keuze voor een enkelrichtingsfietspad aan beide kanten inhouden dat het fietspad 1,75 meter breed moet zijn, waardoor onteigeningen van privépercelen nodig zouden zijn. Ook de optie om de rijweg te versmallen werd onderzocht, maar niet mogelijk geacht door het busverkeer langs de Nieuwebaan waarvoor een breedte van 6 meter verplicht is.