Melding woningkwaliteit

Woningcontroleur - Wonen aan de Dijle Zuid

Huur je een woning of appartement en ondervind je hinder of zijn er gebreken? Dan heb je als huurder meldingsplicht en moet je de eigenaar of verhuurder op de hoogte brengen van de problemen. Onze woningcontroleur helpt je graag verder met het opstellen van een brief waarin je je klachten overmaakt aan de eigenaar.
Reageert de eigenaar/verhuurder niet of niet gepast op je melding? Dan doe je een melding bij de gemeente.

Ook buren of derden kunnen bij (twijfels van) gevaar voor veiligheid en gezondheid een melding doen bij de gemeente.

Enkele voorbeelden van problemen:

 • De woning voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten bij aanvang of tijdens de huur en de gebreken worden niet hersteld.
 • Je kunt de noodzakelijke herstellingen in de woning niet uitvoeren, omdat de huurder je niet binnenlaat, je de oorzaak van het (vocht)probleem niet kent, je de nodige financiële middelen niet hebt ...
 • De woning wordt onvoldoende onderhouden.
 • Er is opstapeling in de woning zoals papier, pmd, afval …
 • Er is gevaar voor ongedierte zoals ratten, vliegen … wegens een onhygiënische situatie.

Hoe melden?

 1. Je doet een melding bij de eigenaar/verhuurder.
 2. Reageert die niet gepast op de melding? Dan doe je een melding bij de gemeente via dit meldingsformulier.
 3. De woningcontroleur controleert de woning op de kwaliteitsnormen.
 4. Het kwaliteitsrapport wordt overgemaakt aan de eigenaar/verhuurder en die wordt ondersteund in het uitvoeren van het herstel.
 5. a) Worden de gebreken verholpen, dan volgt een conformiteitsattest
  b) Blijft de woning onveilige of ongezonde elementen bevatten, dan wordt Wonen Vlaanderen gecontacteerd en start de procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid.

Bij (acuut) gevaar voor openbare veiligheid of gezondheid kan de burgemeester de noodzakelijke werken opleggen en de nodige besluiten nemen.

Bemiddeling tussen huurder en verhuurder

Wanneer er ernstige, blijvende gebreken of problemen met achterstanden van de huurgelden zijn, maar er wel nog bemiddeling mogelijk is tussen de huurder en de verhuurder, doe je best een melding bij de Sociale Dienst of bij de vrederechter.