Leegstand

Leegstaande woningen en gebouwen worden door de gemeente opgenomen in een leegstandsregister. Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal objectieve indicaties, zoals het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister of van aansluitingen op nutsvoorzieningen, een uitpuilende brievenbus …

Rotselaar heeft een jaarlijkse gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen. Dat wil zeggen dat je belast kunt worden op het langdurig leegstaan van je woning of gebouw. De belasting varieert van 1.500 tot 6.000 euro, afhankelijk van hoe lang je woning/het gebouw leegstaat.

Wat is een leegstaande woning of gebouw?

  • Een woning die gedurende twaalf opeenvolgende maanden onbewoond is.
  • Een gebouw waarbij gedurende twaalf opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet gebruikt wordt waartoe die bestemd is.

Hoe kan ik als eigenaar de leegstandsheffing vermijden?

Als eigenaar van een leegstaande woning kun je leegstand op verschillende manieren aanpakken. Je kunt de woning zelf bewonen, verkopen of verhuren.

Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kunt doen op allerlei premies en fiscale voordelen.

Als je de woning zelf bewoont, kun je een schrapping van de leegstandslijst aanvragen.

Beroep indienen

Als eigenaar van een leegstaande woning kun je beroep indienen bij het college van burgemeester en schepenen (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar) tegen de opname in het leegstandsregister wanneer je kunt aantonen dat het gebouw of de woning niet leeg stond.

Als er geen beroep ingediend wordt of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen.

Schrapping aanvragen

Als eigenaar kun je een verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister aanvragen wanneer je kunt bewijzen dat de woning gedurende een termijn van minstens zes opeenvolgende maanden gebruikt werd in overeenstemming met haar functie of wanneer de woning inmiddels werd gesloopt.

Vrijstelling aanvragen

Op basis van diverse gronden, opgenomen in artikel 11 van het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen, kun je als eigenaar ook een vrijstelling aanvragen. Een vrijstelling houdt in dat je, ondanks het feit dat de woning leeg staat, (tijdelijk) geen leegstandsbelasting moet betalen.

Bezwaar indienen

Heb je toch een aanslagbiljet ontvangen? Dan kun je binnen een termijn van drie maanden bezwaar aantekenen tegen de heffing. Je kunt je bezwaarschrift, samen met één of meer bewijsstukken, per beveiligde zending of aangetekende brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar).

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem contact op via telefoon naar 0498 17 32 95 of per mail naar leegstand.rotselaar@igo.be.

Belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen