Gemeente Rotselaar uit bezorgdheid over voortgang vernieuwing Wezemaal-Station

De vernieuwing van de Wezemaalse stationsomgeving is een belangrijk mobiliteitsproject met een grote impact. Op vraag van de gemeente Rotselaar, investeert Infrabel 11 miljoen euro in onder andere een wegtunnel, een fietsbrug en de vernieuwing van het station. Het gemeentebestuur van Rotselaar trekt echter aan de alarmbel, omdat er momenteel onvoldoende voortgang is in het project.

In de Wezemaalse stationsomgeving kruisen heel wat verkeersstromen elkaar: treinen, bussen, auto’s, fietsers en pendelaars. Door de omgeving te vernieuwen, worden die verkeersstromen van elkaar gescheiden. Iets wat de veiligheid van alle gebruikers van het mobiliteitsknooppunt ten goede komt, de mobiliteitsshift realiseert en openbaar vervoer stimuleert. Op vraag van de gemeente Rotselaar, investeert Infrabel 11 miljoen euro om Wezemaal-Station klaar te maken voor de toekomst.

Te weinig voortgang

Sinds 8 januari is de spooroverweg in de Langestraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De mobiliteitsimpact van deze werf op de inwoners van Rotselaar is aanzienlijk. Daarnaast is er ook een economische impact voor onze handelaars en ondernemers. Die inspanning is enkel vol te houden als de werf ook daadwerkelijk zienderogen voortgang maakt.

Maar daar knelt het schoentje. Tijdens het treinvrije weekend van 2 en 3 maart, een belangrijk ankerpunt in de planning van het project, werden amper werken uitgevoerd en sindsdien is er bijna geen enkele voortgang geboekt op de werf. Iets dat het gemeentebestuur zorgen baart, gezien het belang en de impact van het project.

Nood aan initiatief

Het gemeentebestuur voelt zich dan ook genoodzaakt om de projectverantwoordelijke Infrabel en aannemer Viabuild in dit project op hun verantwoordelijkheid te wijzen (per aangetekende brief).

De gemeente volgt het belangrijke vernieuwingsproject nauwgezet op. Het afdelingshoofd Grondgebiedszaken en een werftoezichter zijn steeds bij werfvergaderingen aanwezig en helpen waar mogelijk met signalisatievergunningen, administratieve ondersteuning en praktische zaken.

Het zijn uiteindelijk Infrabel, NMBS, TUC RAIL en aannemer ViaBuild die verantwoordelijk zijn voor het vernieuwingsproject. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat het project in een stroomversnelling komt. Want de beperkte voortgang heeft niet alleen impact op inwoners, maar ook op andere belangrijke projecten, zoals de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek en rotonde in Rotselaar of de vernieuwing van de Aarschotsesteenweg. Het gaat om projecten van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, die op vraag van de gemeente Rotselaar tijdelijk zijn uitgesteld om de mobiliteit in de gemeente te verzekeren.

De gemeente stelt vast dat het project onzorgvuldig werd voorbereid, dat er onvoldoende afstemming is tussen de aannemer en de opdrachtgever en er een gebrek aan coördinatie op de werf is. De zware administratieve procedures maken een flexibele aanpak van de werf onmogelijk.

Daarom vraagt de gemeente uitdrukkelijk en formeel dat de verschillende partijen nu hun verantwoordelijkheid nemen. Dat wil zeggen dat de projectverantwoordelijke Infrabel en aannemer Viabuild op korte termijn inspanningen leveren, noodzakelijke acties uitvoeren en de aangepaste planning nauwgezet opvolgen. Zo kunnen het aankomende treinvrije weekend van 13 en 14 juli en de einddatum van het project in september 2025 alsnog gehaald worden.

Misverstanden

Omdat mensen momenteel weinig beweging op de werf zien, ontstaan er misverstanden. Het gemeentebestuur ontkracht formeel dat de werken zouden stilliggen omwille van de diepte van de tunnel of problemen met onteigeningen.

De diepte van de tunnel is 3,80 meter. Zo is de tunnel in de Langestraat ook toegankelijk voor (lijn)bussen, vuilniswagens, hulpdiensten en gewone vrachtwagens. Een diepere tunnel zou veel langer moeten zijn, waardoor er zes bijkomende onteigeningen nodig zouden zijn geweest. Bovendien zou die diepere tunnel zwaar vrachtverkeer aantrekken, wat niet wenselijk is in de Langestraat.

Ook wat de onteigeningen betreft, kloppen de verhalen niet. De bevoegde overheden hebben de noodzakelijke onteigeningen reeds lang voorbereid. De onteigeningen voor de drie af te breken woningen zijn volledig gefinaliseerd en hebben dus op geen enkele manier impact op de voortgang van de werf.

Bussen De Lijn

De bus 335 (Aarschot-Leuven) rijdt momenteel tijdelijk niet langs Heikant. Na het openstellen van de Langestraat voor doorgaand verkeer, herneemt openbaarvervoersmaatschappij De Lijn opnieuw de oorspronkelijke route langs Heikant. Op uitdrukkelijke vraag van gemeente Rotselaar ging De Lijn wel akkoord om een aangepaste route voor buslijn 335 te voorzien tot Rotselaar-Centrum, voor de inwoners van Rotselaar en Heikant.

Een omleiding langs Heikant is volgens De Lijn momenteel niet mogelijk, omdat de bus twee keer tijd verliest in het drukke verkeer aan de rotonde in Rotselaar. De Lijn moet de rij- en rusttijden van de chauffeurs respecteren en is ook dringend op zoek naar meer chauffeurs. Bovendien zou de reistijd van passagiers zo heel lang worden.

Vanaf maandag 15 april past De Lijn, op verzoek van de gemeente, wel twee schoolritten aan van en naar Aarschot. De buslijn 335 zal ’s ochtends om 7.30 uur vertrekken aan halte ‘Rotselaar-Heirbaan’ en rijden naar ‘Aarschot-Demervallei’ langs de scholen van Aarschot. ’s Avonds vertrekt de rit om 15.44 aan ‘Aarschot-Demervallei’ en rijdt de bus door tot halte ‘Rotselaar-Heirbaan’.

Die aanpassing is mogelijk omdat deze extra schoolbussen niet moeten doorrijden naar Leuven. Om die reden kan De Lijn reguliere bussen niet naar Heikant laten doorrijden.

Mobiliteit van de toekomst aan Wezemaal-Station

De gemeente dringt er bij alle betrokken partijen op aan om nu de handschoen op te nemen en een doorstart te maken in de realisatie van het project. Te beginnen met de nodige inspanning om het aankomende treinvrije weekend van 13 en 14 juli en de einddatum van het project in september 2025 alsnog te halen.

Op die manier wordt dit cruciale vernieuwingsproject, dat een dagelijkse positieve impact zal hebben op de talrijke gebruikers van de stationsomgeving, gerealiseerd. Zo zal de wegtunnel de doorstroming van het verkeer verbeteren en de doorsteek tussen de perrons veiliger maken voor pendelaars. De fietsbrug zorgt voor fietsveiligheid en stimuleert, samen met de overdekte fietsenstallingen met camerabewaking, het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Met de nieuwe perrons en luifels zullen pendelaars het comfort van de vernieuwing merken tot en met hun opstap op de trein.

Alle informatie over het project vind je op de projectpagina.