Geïntegreerd Breed Onthaal

Informatie voor professionele zorgverleners en doorverwijzers.

Wat?

Bij het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) van de Eerstelijnszone Leuven Noord kunnen professionele zorgverleners en doorverwijzers terecht met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van de diensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

De samenwerking tussen de diensten is gericht op twee belangrijke doelstellingen:

  • Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en
  • Het tegengaan van onderbescherming, zodat voor iedere burger de basisrechten worden gegarandeerd.

Daarvoor kun je iemand aanmelden bij het Geïntegreerd Breed Onthaal. Je komt terecht op het online aanmeldingsformulier door te klikken op onderstaande link.

Ga naar het online aanmeldingsformulier

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen:

  • het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
  • de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten
  • de Sociale Diensten van Rotselaar, Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Keerbergen en Tremelo

Hoe werkt het GBO?

  • Je vult het online aanmeldingsformulier in en geeft daarin mee voor welke welzijnsvraag je wenst aan te melden. Geef, in overleg met jouw cliënt/patiënt, al wat achtergrondinformatie mee. Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kun je dit ook vermelden in het formulier.
  • Een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met jouw cliënt/patiënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste afspraak in te plannen.
  • Als dat gelukt is laten we je dit weten, als je hebt aangegeven op het formulier dat je graag feedback krijgt. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.

Wanneer we na drie pogingen jouw cliënt niet kunnen bereiken, word je gecontacteerd via mail om je hierover te informeren. Daarvoor vraag je toestemming aan de cliënt. Dat geeft je de kans om dit opnieuw actief met jouw cliënt te bespreken.

Voor meer informatie: Filmpje GBO - YouTube