Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad weer open

De vernieuwing van de Eektstraat, Eektweg en het Gemeentepad in Wezemaal is afgerond. Een gescheiden riolering zorgt vanaf nu voor een scheiding van afvalwater en regenwater, wat de natuur rechtstreeks ten goede komt. De nieuwe aanleg van de straten verhoogt de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de buurt.

De Eektstraat, Eektweg en het Gemeentepad in Wezemaal zijn klaar voor de toekomst. Met een gescheiden rioleringsstelsel scheiden we er nu het afvalwater van het regenwater. Een nieuwe weginrichting schept duidelijkheid voor alle weggebruikers. Zo draagt het project bij aan het milieu en aan een veilige mobiliteit.

Nieuw wegbeeld

Op een aantal plaatsen veranderde het wegbeeld om heel gericht de verkeersveiligheid en het comfort te verhogen. Het stuk tussen de Delhaizesite en de Vleugtweg is de eerste woonerf van onze gemeente, auto’s zijn er te gast. Verder kreeg het stuk tussen de Aarschotsesteenweg en de Delhaizesite, net als de Eektweg, opvallende fietssuggestiestroken. De stroken maken autobestuurders aandachtig voor de aanwezigheid van fietsers.

Ook het kruispunt van de Eektweg met de Eektstraat kreeg een nieuwe inrichting: een plantenvak zorgt er voor een veiligere inrichting om het kruispunt te nemen. Het doodlopende stuk van de Eektstraat kreeg grastegels aan beide zijden. Het straatbeeld zet autobestuurders daardoor aan om zich aan de snelheid te houden en de grastegels bieden de nodige ruimte om elkaar comfortabel te kruisen.

Het aangepaste wegbeeld draagt niet alleen bij aan de verkeersveiligheid en het comfort, maar komt er ook met oog voor de verkeersnoden en leefbaarheid van de buurtbewoners.

Rotselaar vernieuwt

Met het project in de Eektstraat, Eektweg en het Gemeentepad is een van de grote vernieuwingsprojecten in de gemeente Rotselaar afgerond. De projecten maken Rotselaar klaar voor de toekomst. Een gemeente die vlot bereikbaar is, die het afvalwater zuivert en waar alle weggebruikers comfortabel en veilig op weg kunnen.