Drankvergunning aanvragen

Lokale Economie

Wat?

Horeca-uitbaters die drank schenken zijn verplicht om een drankvergunning aan te vragen. Bij de aanvraag moet je de nodige attesten toevoegen

Alle (toekomstige) uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden?

 • De drankgelegenheid is gelegen op grondgebied Rotselaar.
 • Een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben.
 • Aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen.
 • Met de brandveiligheid in orde zijn (Opgelet: de brandweer doet de controle niet gratis): download hier het aanvraagformulier.
 • Aan de hygiënische voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen?

Een drankvergunning moet minimum zes weken voor opening/vervaldatum aangevraagd worden via een (online) aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dien je samen met onderstaande documenten in bij de dienst Lokale Economie. Dat kan via e-mail naar de contactgegevens op deze pagina of per post (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar).

Welke documenten heb je nodig?

 • Ingevuld aanvraagformulier: download hier het aanvraag formulier.
 • Kopie voor- en achterzijde identiteitskaart(en) van de aanvrager-uitbater, eventuele helper-tapper(s) en eventueel inwonende personen (op adres van de horecazaak) die niet deelnemen aan de uitbating.
 • Moraliteitsattest (uittreksel strafregister gereglementeerde activiteit (art. 596.1 sv), aanvragen via e-loket of dienst Bevolking) van hoofd- en helper(s)/tapper(s).
 • Bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (wet van 30 juli 1979) - meer informatie bij je verzekeraar.
 • Positief controlecertificaat, niet ouder dan vijf jaar, voor de elektrische laagspanningsinstallatie
 • Exploitatievergunning.

Kostprijs

Gratis (met uitzondering van de brandweercontrole).

Reglement