Charter Werftransport

De gemeente Rotselaar ondertekende het Charter Werftransport. Samen met de bouwsector slaan we de handen in elkaar voor een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken in Rotselaar. De naleving van het charter is een voorwaarde bij de omgevingsvergunning.

We doen dit in de eerste plaats om de veiligheid van kinderen op de weg te garanderen en de verkeers-veiligheid te verhogen in schoolomgevingen tijdens piekmomenten. Rondom scholen is er vaak gemengd verkeer met enerzijds jonge en minder ervaren weggebruikers en anderzijds zware voertuigen met een dode hoek. De gemeente wil kinderen stimuleren om met de fiets of te voet naar school te gaan. Het is dus noodzakelijk dat schoolroutes en schoolbuurten verkeersveiliger worden.

Door het Charter Werftransport te ondertekenen, engageren we ons om:

  • geen werftransport toe te laten in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de school (vanaf een half uur voor de start van de lessen en tot een half uur na het einde van de lessen)
  • geen werftransport met tractoren toe te laten in de bebouwde kom en de schoolomgevingen
  • proactief te communiceren over alternatieve routes en aandachtspunten in de buurt van werven.

De toepassing van het Charter Werfverkeer is opgenomen als voorwaarde voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Organiseer je transport dus volgens deze bepalingen. Werk je met handelaars die bouwmaterialen leveren of onderaannemers? Zorg er dan voor dat ook zij dit charter naleven.
Tot slot vragen we ook om de werfroutes proper te houden. Wanneer een lading voor veel stofhinder zorgt, dek je die af (conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975).

Alternatieve routes

We zoeken graag mee naar alternatieve routes voor werftransport. Hierbij worden schoolomgevingen, schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers zo veel mogelijk vermeden. Je kunt terecht bij de dienst Mobiliteit van Rotselaar (mobiliteit@rotselaar.be of 016 61 64 30) om samen een alternatieve route uit te werken.

Als je toch niet anders kunt dan door het centrum of door een schoolomgeving te rijden met een groot voertuig, let er dan zeker op dat je:

  • oogcontact maakt met alle weggebruikers die zich rond de vrachtwagen bevinden
  • een teken geeft om te tonen dat je hen gezien hebt.

Meer info over het charter vind je op: www.charterwerftransport.be. Het overzicht van alle scholen in Rotselaar, Werchter en Wezemaal met de locaties en lesuren, kun je terugvinden op deze fiche.