Belasting op het creëren van meergezinswoningen

Omgeving

Wat?

De gemeente heft een kohierbelasting op de creatie van meergezinswoningen. Om de druk op bijkomend ruimtebeslag op haar grondgebied te ondervangen moet de gemeente uitgebreidere taken en/of dienstverlening realiseren voor het creëren van meergezinswoningen.

De bouw van meergezinswoningen zorgt voor een significante toename van het aantal inwoners in de gemeente. Met de inkomsten kan de gemeente een kwalitatieve en leefbare omgeving met een afdoende voorzieningenniveau beter garanderen, gebaseerd op de exponentiële toename van het aantal inwoners.

De belasting is verschuldigd op het moment van de uitvoerbaarheid van een omgevingsvergunning. De belasting wordt gradueel als volgt opgebouwd:

  • Project van 2 tot en met 9 wooneenheden: € 2.000 per bijkomende wooneenheid
  • Project van 10 tot en met 19 wooneenheden: € 3.500 per bijkomende wooneenheid
  • Project vanaf 20 wooneenheden: € 5.000 per bijkomende wooneenheid