Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Bevolking

De gemeente rekent een administratieve kost aan voor de afgifte van administratieve stukken, zoals:

  • paspoorten
  • duplicaten
  • getuigschriften
  • rijbewijzen
  • ...

Deze kosten verschillen per product en zijn vastgelegd in het belastingreglement op administratieve stukken.