Attest (niet) ten laste van OCMW

Sociale Dienst

Wat?

Om van een aantal voordelen te kunnen genieten, moet je kunnen aantonen of je al dan niet door de Sociale Dienst Rotselaar gesteund wordt of werd. Dat dien je meestal aan te tonen aan de hand van een attest. Je doet die aanvraag via een afspraak.

Geef zoveel mogelijk gegevens door, zodat de Sociale Dienst je kan bereiken indien nodig.

Merk wel op dat er veel voordelen ondertussen rechtstreeks geregeld worden, doordat de meeste instanties toegang hebben tot de kruispuntbank der sociale zekerheid (KSZ) en de uitwisseling van gegevens dan rechtstreeks verloopt.