A  A 
Share
WONEN & LEVEN
Leven, reizen en bewijzen
Alle informatie over rijbewijzen, uitreksels uit het strafregister, adreswijzigingen, maar ook geboorten, huwelijken en overlijdens
Bouwen en verbouwen
Alles over vergunningen, premies (Wooninfopunt), leegstand, ...
Buurt, wijk, straat
Bewonersdiensten en buurtbabbels
Onderwijs en vorming
Contactgegevens scholen, buitenschoolse kinderopvang en de Hagelandse academie
Mobiliteit
Alle informatie over het beleid, de projecten, maar ook het uitlenen van materiaal
Veiligheid en verkeer
Politie, hulp- en wachtdiensten en informatie over werken in uitvoering
Milieu
Alle informatie over vergunningen en premies, afvalkalender, containerpark, projecten, ...
Technische uitvoering
Groendienst, begraafplaatsen, wegenonderhoud
Welzijn en gezondheid
OCMW, dienst Preventie, informatie over medische dienst- en hulpverlening
Levensbeschouwing
Alle contactgegevens van de parochies
Winar (Wingense archeologische dienst)
Archeologische dienst, patrimonium en monumentenzorg
Buiten onze grenzen
Internationale projecten van de gemeente
Infrax

Met Infrax naar een modern, milieuvriendelijk en doeltreffend rioolnet

Vanaf 1 februari 2012 werd de zorg voor het rioolnet overgedragen aan Infrax, de werkmaatschappij van onder andere Riobra. Dit betekent dat Infrax vanaf nu instaat voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van het rioolnet in Rotselaar.

De overdracht betekent ook dat je vanaf nu terecht kunt bij Infrax voor het melden van storingen op het rioleringsstelsel, dat kan via de storingslijn op het nummer 078 35 34 33. Vanaf 1 maart 2012 kun je eveneens bij Infrax terecht voor het aanvragen van nieuwe rioolaansluitingen. Zit je nog met vragen, bel dan naar de infolijn van Infrax: 078 35 30 20.


Vragen over wonen of (ver)bouwen?

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be