A  A 
Share

Administratief centrum

Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

OPGELET: beperkte openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressenHANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
Doortochten: doorbraak herinrichting dorpscentrum Wezemaal (18/05/2017)

Doortocht Wezemaal (N19): doorbraak herinrichting dorpscentrum Wezemaal

De doortocht Wezemaal - Aarschotsesteenweg (N19) - is aan vernieuwing toe en wordt herdacht in functie van een veilige dorpskern. De bouwheer van dit project is het Vlaams Gewest. Via een samenwerkingsovereenkomst is het aandeel en de inbreng van de gemeente Rotselaar bepaald. Samen met de klankbordgroep, adviesraden, inwoners en handelaars dacht de gemeente Rotselaar na over de vormgeving en invulling van de nieuwe doortocht. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Onroerend Erfgoed bereiken een akkoord voor de sloop van zeven woningen om een veilige doortocht mogelijk te maken.

De Aarschotsesteenweg is aan vernieuwing toe en wordt heringericht in functie van een veilige doortocht met aandacht voor de zwakke weggebruiker. De ‘bottleneck’ van Wezemaal, tussen de Langestraat en de Steenweg op Nieuwrode, vormt hierbij echter een stevige hindernis. Om hier een veilige doortocht met vlotte verkeerscirculatie te kunnen realiseren zijn onteigeningen onvermijdelijk. Na jarenlange onderhandelingen tussen de gemeente Rotselaar, het Agentschap Wegen en Verkeer en Onroerend Erfgoed werd er deze maand eindelijk een akkoord bereikt over de noodzakelijke sloop van zeven woningen.
Voorsorteerstrook en gemengd voet- en fietspad
Om een afslagstrook richting Heikant mogelijk te maken worden de hoeken en naastliggende huizen afgebroken aan de aansluiting met de Langestraat. Aan de overzijde komt meer ruimte vrij door de sloop van het huis naast de parking. De toegang tot de Steenweg op Nieuwrode kan verbreed worden door de afbraak van het hoekhuis en naastliggend huis op de Aarschotsesteenweg.

Dankzij de onteigening van deze woningen is er nu voldoende ruimte om een aanliggend gemengd voet- en fietspad te voorzien om de zwakke weggebruiker een veilige doorgang te verzekeren.

De concrete plannen worden opgemaakt door het studiebureau en hoopt men dit jaar nog klaar te hebben. De gemeente zet haar participatietraject verder en zal bij de uitwerking van deze plannen luisteren naar het advies van de adviesraden, de bewoners en de klankbordgroep.

In 2018 start het Vlaams Gewest met de heraanleg van de Steenweg op Holsbeek. Deze werken moeten voltooid zijn in 2019, want dan start de aanleg van een spitsstrook op de E314 tussen Wilsele en Aarschot. Pas na beide projecten kunnen de werken op de Aarschotsesteenweg starten.

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be