A  A 
Share

Administratief centrum

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressen


Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

 Gesloten op donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei (Hemelvaart + brugdag)
en op maandag 5 juni (Pinkstermaandag).

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

HANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
Openbaar onderzoek: gedeeltelijke verlegging voetwegen nr. 122, 60 en 25 (09/05/2017)

OPENBAAR ONDERZOEK
Gedeeltelijke verlegging van VOETWEG NR. 122

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 22 december 2016 een voorlopige vaststelling heeft gedaan van het rooilijnplan tot het gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 122 te Rotselaar, aangevraagd door HET LANDGOED NV, wonende te Landegemstraat 10, 9031 Drongen. Het betreft een aanvraag tot gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 122, zijnde het deel tussen de Dijlestraat (weg nr. 17) en de Druivenstraat (weg nr. 46).

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Rotselaar, Provinciebaan 20, op de dienst Bouwen (eerste verdieping) van 11 mei 2017 tot en met 9 juni 2017 en dit tijdens de gewone openingsuren, zijnde maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, op maandag van 17 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 17 uur.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 9 juni 2017, per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de gemeente Rotselaar, dienst Bouwen, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar of aldaar te worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.


OPENBAAR ONDERZOEK
Gedeeltelijke verlegging van VOETWEG NR. 60

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017 een voorlopige vaststelling heeft gedaan van het rooilijnplan tot het gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 60 te Rotselaar, aangevraagd door GEMEENTE ROTSELAAR, gevestigd te Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Rotselaar, Provinciebaan 20, op de dienst Bouwen (eerste verdieping) van 11 mei 2017 tot en met 9 juni 2017 en dit tijdens de gewone openingsuren, zijnde maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, op maandag van 17 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 17 uur.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 9 juni 2017, per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de gemeente Rotselaar, dienst Bouwen, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar of aldaar te worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.


OPENBAAR ONDERZOEK
Gedeeltelijke verlegging van VOETWEG NR. 25

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 24 april 2017 een voorlopige vaststelling heeft gedaan van het rooilijnplan tot het gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 25 te Rotselaar, aangevraagd door LEERS Willy en VAN AERSCHOT Agnes, wonende te Bergzichtstraat 21, 3111 Wezemaal. Het betreft een aanvraag tot gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 25, zijnde het deel tussen Bergzichtstraat 15 en Bergzichtstraat 21.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Rotselaar, Provinciebaan 20, op de dienst Bouwen (eerste verdieping) van 11 mei 2017 tot en met 9 juni 2017 en dit tijdens de gewone openingsuren, zijnde maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, op maandag van 17 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 17 uur.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 9 juni 2017, per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de gemeente Rotselaar, dienst Bouwen, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar of aldaar te worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be