A  A 
Share

Administratief centrum

Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

OPGELET: beperkte openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

De administratieve diensten en de bibliotheek zijn gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 december en op maandag 1 en dinsdag 2 januari 2018.

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressenHANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
Gemeente Rotselaar en klankbordgroepen rond de gesprekstafel: projectnota's N19 en N229 (30/03/2017)
Op dinsdag 14 maart kwamen de klankbordgroepen voor Wezemaal en Rotselaar samen om hun bemerkingen op de projectnota's voor de N19 en N229 te formuleren. De plannen van beide trajecten werden ter beschikking gesteld en de deelnemers kregen gedurende ruime tijd de kans om hun bemerkingen en suggesties voor verbetering kenbaar te maken. De klankbordgroepen stelden zelf een rapporteur aan uit de groep die alle commentaren verzamelde. De verslagen kun je hier bekijken.

De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de infoavond op woensdag 8 maart 2017. Die avond werden de projectnota’s voor doortocht Wezemaal en Rotselaar voorgesteld aan de leden van de klankbordgroepen, gemeenteraad, Gecoro en Verkeersadviesraad.
Studiebureau SWECO (voormalig Grontmij) was aanwezig om technische vragen te beantwoorden.

Omdat een studie over de haalbaarheid van een station in Rotselaar nog niet helemaal afgerond is,werd het deel van de N229 tussen de rotonde en de overweg voorlopig uit het project gelicht. De inrichting van het overblijvende traject van de Stationsstraat werd volledig toegelicht.

Voor de Provinciebaan, werd het gedeelte tussen het kruispunt met de Torenstraat en met de Kapelstraat tevens uit de projectnota gelicht omdat er eerst nog een aantal studies nodig zijn om een degelijke analyse te kunnen maken over de aanleg van een eventuele weg rond de kern van Rotselaar. In die optiek liet het Vlaams Gewest een eerste studie maken die de verkeersleefbaarheidvan de huidige doortocht met een hypothetische rondweg vergelijkt. De studie werd voor de infovergadering op de website gezet zodat de genodigden ze vooraf konden doornemen.

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be