A  A 
Share
SAMENSTELLING
Bosgroep Noord-Hageland
 • Kris Uytterhoeven als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
 • Carine Goris als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
Cipal
 • Nathalie Nouwen als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
De Lijn
 • Frank Staes als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
De Watergroep
 • Frank Staes als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
 • Dirk Claes als kandidaat-bestuurder in het Provinciaal Comité en voor het Sector Comité
Demer en Dijle nv
 • André Van Aerschot als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
Ecowerf
 • Carine Goris als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
 • Herwig Pierre als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur
 • Nathalie Nouwen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) en Regionaal Economisch en Sociaal overlegcomité (RESOC)
 • Kris Uytterhoeven als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Ethias
 • Werner Mertens als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Finilek
 • Werner Mertens als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
 • Gunther Dereze als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur
 • Dirk Jacobs en André Van Aerschot als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
FRGE
 • Nele Demuynck en André Van Aerschot als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
Gemeentelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GD-PBW)
 • André Van Aerschot als vertegenwoordiger in het beheerscomité
Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst (HABK) en de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW)
 • Christel Hendrix als kandidaat-bestuurder in het beheerscomité van de HABK en de HAMW
 • Ilse Michiels als plaatsvervangend kandidaat-bestuurder in het beheerscomité van de HABK en de HAMW
Intergemeentelijke Culturele Samenwerking (IGCS)
 • Dirk Jacobs en Ilse Michiels als vertegenwoordigers op de plenaire vergaderingen
IGO
 • Frank Staes als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
 • Jeroen Degent als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur
 • Werner Mertens als vertegenwoordiger op de algemene vergadering
IGS Hofheide
 • Marcel Van Goolen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
 • Wim Ivens als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur
 • Frank Staes als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
Interleuven
 • Dirk Claes als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
 • Frans Vansteenbeeck als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur
 • Nathalie Nouwen als vertegenwoordiger op de algemene vergadering
Interlokale vereniging preventiedienst alcohol- en drugsgebruik BRT
 • Jelle Wouters als vertegenwoordiger in het beheerscomité
Iverlek
 • Patrick Vervoort als kandidaat-bestuurder in het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en in de Raad van Bestuur
 • Frank Staes als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
 • André Van Aerschot als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschapvzw (OVSG)
 • Dirk Jacobs als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Projectvereniging Erfgoedregio Hageland
 • Dirk Jacobs als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
 • Nele Devillé als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur
PWA
 • Mia Van Cleynenbreugel als voorzitter
Riobra
 • Werner Mertens en Ilse Michiels als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen
 • Carine Goris als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur
 • Noëlla D'hooghe als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur
Regionaal Overleg van Adviesraden voor Senioren (ROAS)
 • Carine Goris als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Sociaal Wonen arrondissement Leuven (SWaL)
 • Kris Uytterhoeven vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
 •  André Van Aerschot als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
Toerisme Hageland
 • Dirk Claes als vertegenwoordiger in de algemene vergadering
 • Dirk Claes als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
Toerisme Vlaams-Brabant
 • Dirk Claes als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 • Werner Mertens als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Waterschappen
 • Marcel Van Goolen en Nico Lodewijks als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
WinAr
 • Dirk Claes als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
 • Nico Lodewijks en Werner Mertens als respectievelijk kandidaat-bestuurder en plaatsvervangend kanidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur
 • Herwig Pierre als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be