A  A 
Share
DIFTAR containerparken

DIFTAR-werkwijze

In 't kort!

De containerparken zijn uitgerust met weegbruggen. Deze zijn geijkt en wegen tot op 5 kg nauwkeurig. Ieder gewogen gewicht wordt dus afgerond tot op het dichtsbijzijnde veelvoud van 5 kg (12kg = 10kg en  13kg = 15kg). Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimaal 5 kg aangerekend. Voor de gratis fracties is geen weging nodig. Als u verschillende soorten afval samen aanbiedt,  wordt het tarief van de "duurste soort" aangerekend als u in 1 keer alles lost. U kan dit vermijden door meerdere malen over de weegbrug te rijden en per afvalsoort te lossen.

Een verzoek: sorteer uw afval eerst thuis voordat  u naar het containerpark komt. U kunt het dan zonder tijdverlies meteen in de juiste container deponeren.

Vanaf 1 januari 2014 kan u via www.ophaalkalender.be kan je een gratis app voor je smartphone installeren: vergeet nooit meer je afval buiten te zetten en kom meer te weten over de sorteerregels en de inzamelpunten in je buurt.

De toegang - toegangskaart

Het is belangrijk dat u uw toegangskaart altijd meebrengt als u naar het containerpark komt. Wie geen geldige kaart bij zich heeft krijgt geen toegang. Het containerpark wordt zo uitsluitend toegankelijk voor inwoners van onze eigen gemeente; 'afvaltoerisme' wordt zo vermeden.
Opgelet: de toegangskaart mag enkel gebruikt worden door de houder en zijn of haar gezinsleden.

Verlies
Als u uw toegangskaart verliest moet u dat zo snel mogelijk melden via de groene lijn 0800-97 0 97, 'optie 1'. De verloren kaart wordt dan geblokkeerd, zodat anderen er geen gebruik van kunnen maken. Een nieuwe toegangskaart kan u aanvragen via de gemeentelijke diensten. Let wel, hiervoor wordt een administratieve kost van 5 euro voor aangerekend. Dit bedrag u betalen aan de betalingszuil van het containerpark bij het eerste bezoek met de nieuwe kaart. 
Nieuwe inwoners
Bij het inschrijven in het bevolkingsregister kan u een formulier invullen om een toegangskaart te verkrijgen. Deze aanvraag zal door het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf behandeld worden en zij versturen de toegangskaart.
Toekomstige inwoners
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het containerpark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 3 weken, tegen een waarborg van € 50. De vraag, met gemotiveerde reden,  moet schriftelijk gericht worden aan:

Het college van burgemeester en schepenen
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Ondernemingen
KMO's zullen in de toekomst eveneens de mogelijkheid hebben om het gemeentelijk containerpark te bezoeken, na aanvraag van een containerparkkaart bij het gemeentebestuur. EcoWerf zamelt van KMO's enkel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in. Deze zijn van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen. Afvalstoffen ontstaan door een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit zijn niet toegelaten.

Registratie en weging

Na controle van uw kaart krijgt u toegang tot het gratis of het betalend gedeelte van het containerpark, afhankelijk van de fracties die u aanvoert. Op het gratis gedeelte kunt u, zoals voordien, terecht met afval waarvoor u niet hoeft te betalen. Gratis fracties moeten eerst worden aangeleverd alvorens het betalend gedeelte te betreden.
Als u ook afval aanvoert waarvoor wel betaald moet worden, gaat u naar de eerste weegbrug. Daar staat een 'aanmeldzuil' waar u zich identificeert en ingeeft welk soort afval u hebt meegebracht. U doet dat door op het keuzescherm van de aanmeldzuil de juiste keuzemogelijkheid aan te duiden. Dan wordt het brutogewicht berekend en krijgt u een ticket waarop alle gegevens staan vermeld. Daarna kunt u het afval in de juiste containers deponeren. Op de aanmeldzuil is ook een 'hulpknop' waarmee u bijstand kunt vragen aan de parkwachter.

Betalen (enkel Bancontact)

Aan de uitgaande weegbrug worden het 'tarragewicht' en het bedrag dat u moet betalen automatisch berekend.
De weegbruggen zijn door het ministerie geijkt voor weging tot op 5 kg nauwkeurig. Ieder gewogen gewicht wordt dus afgerond tot op het dichtsbijzijnde veelvoud van 5 kg. Als u bijvoorbeeld 12 kg meebrengt, wordt er afgerond naar 10 kg. Als u 13 kg aanbiedt, wordt er afgerond naar 15 kg.
Op het scherm kunt u de gewenste betaalwijze aanduiden. U kunt betalen met Bancontact . Om wille van de veiligheid wordt er geen contact geld aanvaard op het containerpark. Gelieve daar rekening mee te houden bij uw bezoek.
Nadat u hebt betaald, krijgt u een betalingsbewijs en gaat de slagboom automatisch open, zodat u het park kunt verlaten.

Als u nog met vragen zit kan u deze steeds stellen op het gratis groen telefoonnummer van EcoWerf: 0800-97 0 97 "optie 1"

Tarieven

Gratis Fracties
afvalsoort prijs
AEEA
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten
gratis
Glas (hol en vlak gescheiden)
Vlak glas: venster- en serreglas, spiegelglas, gewapend glas,...
Wit en gekleurd glas: flessen, bokalen en flacons, volledig leeg kleurgescheiden zonder deksel of dop
gratis
Herbruikbare goederen:
voorwerpen in een goede staat zoals kledij, meubelen, speelgoed, ...
www.spit.be
gratis
KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
verfresten en -potten, frituurvetten- en oliën, motorolie, schoonmaakmiddelen, accu's en batterijen, producten met kwik (zoals tl-lampen en spaarlampen, kwikthermometers ...), resten cosmetica, bestrijdingsmiddelen, röntgenfoto's, chemicaliën, brandblussers, solventen, zuren en basen, lijmen en harsen, (lege) verpakkingen van giftige of bijtende producten, medisch afval, injectienaalden (in naaldcontainer!),...
gratis
Kurk
zuivere kurk, wandplaten, vloerbedekking, onderleggers, stoppen van flessen,...
gratis
Oude metalen
alle metalen voorwerpen (metalen buizen, potten, pannen, draden, platen, nagels,...)
gratis
Papier en karton
kartonnen dozen, kranten, tijdschriften en folders (zonder plastic folie!), boeken,...
gratis
Piepschuim
géén vervuild piepschuim
gratis
Textiel
 kledij, schoenen (per paar samenbinden!), handtassen, gordijnen, lakens, dekens, handdoeken...
gratis
Eterniet
asbestcement, eterniet golfplaten, vlakke eterniet, schaliën, materialen met gebonden asbest,...

gratis

Opgelet !: Het kmo-tarief wordt ook van toepassing voor particulieren vanaf een totale aanvoer van meer dan 2.000 kg op jaarbasis op het betalend gedeelte.

Betalende fracties via weegbrug
afvalsoort prijs particulier prijs kmo
Boomstronken
grond verwijderen
0,03 euro/kg 0,06 euro/kg
Cellenbeton
vb. Ytong
0,03 euro/kg 0,06 euro/kg
Gips en kalk
gipsplaat (vb. Gyproc), kalk, bezetsel,...
0,03 euro/kg 0,06 euro/kg
Gras, blad
(géén keukenafval)

0,18 euro/kg 0,18 euro/kg
Grof huisvuil
afval dat te groot of te zwaar is voor de huisvuilzak en dat niet selectief wordt ingezameld
0,25 euro/kg 0,25 euro/kg
Keramiek
WC-potten, lavabo's, tegels, stenen borden, tassen, porselein,...
0,03 euro/kg 0,06 euro/kg
Sloophout
onbehandeld timmerhout of planken, vezelplaten, houten meubels...
0,03 euro/kg 0,06 euro/kg
Snoeihout  en haagscheersel

  • Houtsnippers zijn verkrijgbaar bij EcoWerf
eerste 300 kg/kalenderjaar/gezin gratis, nadien 0,03 euro/kg 0,06 euro/kg
Steenafval
zuivere steenslag (bakstenen, steengruis,...), (gewapend) beton...
0,03 euro/kg 0,06 euro/kg
PMD
(Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons)
verplicht in pmd-zak verplicht in pmd-zak

Openingsuren containerparken

dag    openingsuren
maandag  gesloten
dinsdag 12u30 - 19u30
woensdag 12u30 - 19u30
donderdag 12u30 - 19u30
vrijdag 12u30 - 19u30
zaterdag 09u00 - 16u00
Gesloten op zondag en wettelijke feestdagen. Brugdagen en uitzonderlijke sluitingsdagen worden vermeld op de jaarlijkse afvalkalender.


 

    Ligging

    • Containerpark Rotselaar, Beversluis te 3110 Rotselaar
    • Containerpark Tremelo-Werchter, Tremelobaan te 3118 Werchter

     

AFVALKALENDER

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be